onze Werkgroep:

a


Maja Zuiderveld – coördinator werkgroep – eigenaar Bureau D’r Bij.

Bureau d’r Bij: “Helpt onderwijsorganisaties om ontwikkelingsvraagstukken te zien en actief aan te pakken. Serieus in onderwijs aan nieuwkomers en anderstaligen. Inzet op onderwijskwaliteit door kennisoverdracht. Met behulp van kritische vragen en open gesprekken voelt een ieder zich uitgedaagd de grenzen van de persoonlijke ontwikkeling op te zoeken.”

Leonieke Boogaard – coördinator campagne – bestuurslid Koepel Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid speelt  al bijna 30 jaar een rol in al mijn activiteiten. Ik werkte in het VO als docent en coördinator Compacten en Verrijken, in het PO als leerkracht in plusklassen en voltijds HB onderwijs en in de huiswerkbegeleiding voor HB leerlingen. In mijn eigen praktijk begeleidde ik vastgelopen leerlingen en verzorgde ik nascholingen, studiedagen en kenniscolleges voor leerkrachten. Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de Koepel Hoogbegaafdheid en sinds 2016 ook van het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid. Sinds 2019 maak ik mij samen met Sima sterk voor hoogbegaafden met een bi-culturele achtergrond. Ik vind het belangrijk dat ook deze kinderen en jongeren herkend en gezien worden en de kans krijgen hun ontwikkelingspotentieel volledig waar te maken.


Sima de Bruyn-Daoud – coördinator campagne – oprichter en voorzitter van stichting iQ+.


Lize van der Veen – Ik werk als zelfstandige ambulant begeleider voor onze maatschap Talentenportaal.

Met de kennis en achtergrond die ik heb, komen ook vaak de kinderen op mijn pad bij wie het cognitieve talent niet zo zichtbaar is door de taalachterstand. Dit is een ondergesneeuwde groep en ik zie het als een voorrecht om deze kinderen te kunnen helpen.
Er is nog weinig bekend over de combinatie NT2 (Nederlands als tweede taal) en hoogbegaafdheid. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor deze groep kinderen.

Mirjam Veldhoven – eigenaar Cleverbee en lid van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong.
 
Vroegsignalering van kinderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong is waar ik me mee bezig houdt met Cleverbee en de Expertgroep. Ik vind dit onderwerp ook belangrijk voor deze werkgroep.

Barbara Schrover – consulent passend onderwijs PO en eigenaar RT-praktijk Zin in leren.

Vanuit mijn rol als consulent passend onderwijs in een multiculturele wijk begeleid ik leerkrachten en intern-begeleiders bij het signaleren en aanpassen van het onderwijsaanbod van (hoog) begaafde leerlingen. Te vaak kom ik nog tegen dat er vanuit taalachterstand wordt gedacht, gedrag verkeerd wordt geïnterpreteerd en dat deze leerlingen op de huidige talige toetsen onvoldoende kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Graag breng ik daar verandering in aan door o.a. aan te sluiten bij deze werkgroep.