Downloads

a

Cognitief talent stimuleren bij meertalige kinderen. (uit Beter Begeleiden van LBBO oktober 2021)
Hoe herken je cognitief talent bij een meertalig kind. (uit Beter Begeleiden van LBBO september 2021)
Hoogbegaafdheid cross-cultureel bekeken: Wat valt er te leren van een ander? door Meike Vroom
Talentontwikkeling van meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO
Kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs in Nederland is gegroeid in de periode van 2013 tot 2018 (uit het zomernummer 2021 van Gifted@248)
Leerlingen met hoogopgeleide ouders hebben meer onderwijssucces dan leerlingen met laagopgeleide ouders. Leerlingen met een migratieachtergrond doen het minder goed dan leerlingen zonder migratieachtergrond. Dit geldt voor leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten (zelfde CITO-score)
Underrepresentation of Students with a Migration Background in Gifted Programs
Translanguaging in de klas (uit Sardes van 26 oktober 2021)
Hoogopgeleiden met een migratieachtergrond
over een gestapelde onderwijsroute en het
belang van steun (Kennisplatform Integratie & Samenleving, januari 2021)
Zicht op ontwikkelingsvoorsprong Signalerings- en overdrachtsinstrument voor peuters met een voorsprongCleverbee 2021
Seeing Advanced DevelopmentA Tool for Screening Advanced Development in Children 2 Years and OlderCleverbee Translated May 2021
Het begaafde kind zien door de taalbarière heenStimulerend signaleren van begaafdheid bij
kinderen met een NT2-achtergrond
Talent september 2018
Onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde NT2-leerlingen in het basisonderwijs – samenvatting / summary scriptie Esther Kuitert – februari 2022
Niet alleen kennis, ook taalbegrip is machtinterview met Lineke van Tricht en Birgit Broekhoven over CEOS – uit Talent januari 2023
Hoe kunnen leerkrachten hoogbegaafdheid bij anderstalige leerkrachten signaleren? – beantwoording van vragen op de Kennisrotonde – januari 2023
Je gaat het pas zien als je het doorhebt – interview met Lianne Hoogeveen over meer aandacht voor de aanwezigheid van talent bij leerlingen met een migratieachtergrond en laag opgeleide ouders – uit de Pedagoog