Geïnteresseerd in een presentatie/workshop/studiedag voor uw organisatie? Neem contact op via het contactformulier.

s

onze Activiteiten:

a

  • 15 april 2023Symposium ‘De vele gezichten van hoogbegaafdheid – Het verbinden van perspectieven’
  • 16 november 2022 – workshop op NTCN-conferentie ‘Samen elk talent versterken’
  • 26 oktober 2022 – workshop op Conferentie ‘Het label HB voorbij’ van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO in Twente.
  • schooljaar 2022/2023 – Diverse workshops over het signaleren van leerlingen. Observaties in de klas. Deelname aan oudergesprekken op school. Inspiratiesessies voor samenwerkingsverbanden en groepen HB-specialisten.
  • 31 mei t/m 2 juni 2022– medewerking aan driedaags congres ‘Hoogbegaafd van Wieg tot Werk
  • 9 maart 2022 (week van de hoogbegaafdheid) – Online interview met de projectcoördinatoren Sima de Bruijn-Daoud en Leonieke Boogaard, tevens lancering van de website.
  • schooljaar 2021/2022 – Diverse workshops, studiedagen en presentaties voor scholen, samenwerkingsverbanden en op conferenties; bijscholing BetuwsBegaafd
  • maart 2021 – Symposium ‘Vele gezichten van hoogbegaafdheid’